Tarifes

El compromís amb els nostres clients i amb la societat ens ha motivat a adaptar les nostres tarifes a la situació de crisi actual perquè ningú quedi enrere. Així, els nostres honoraris seran de:

Sessió de teràpia individual (60 min): 40€. Aquest preu inclou la sessió de psicoteràpia amb un psicoterapeuta (puntualment podem ser-hi els dos), l'anàlisi del cas, la correcció dels test, la preparació de cada sessió i la intersupervisió.


Sessió de teràpia de parella (90 min): 70€. En el cas de ser recomenable alguna sessió de teràpia individual amb algun dels membres de la parella, els honoraris i durada seran els corresponens als de la teràpia individual (60 min, 40€). Aquests preus inclouen la sessió de psicoteràpia amb un psicoterapeuta (puntualment podem ser-hi els dos), l'anàlisi del cas, la correcció dels test, la preparació de cada sessió i la intersupervisió.


Sessió de teràpia familiar (90min): 70€. Aquest preu inclou la sessió de psicoteràpia amb un psicoterapeuta (puntualment podem ser-hi els dos), l'anàlisi del cas, la correcció dels test, la preparació de cada sessió i la intersupervisió.

be39fe64-f289-4155-b0c8-437496ebaf6f.jpg