top of page

Què Fem?

Donem eines als nostres clients per adaptar-se i reenfocar la seva vida davant les crisis com ara la desencadenada per la COVID-19.

El treball en equip proporciona un ventall important de possibilitats psicoterapèutiques, amb total confidencialitat, en diferents tipus d'intervenció:

-Teràpia individual: tractem trastorns com la ara depressió, ansietat, fòbies, obsessions, compulsions, adiccions, pors, crisis associades a canvis del cicle vital (adolescència, maternitat/paternitat, jubilació...), dol o dependència.  Habitualment desenvolupem aquesta activitat un sol terapeuta amb el client, encara que puntualment hi podem ser els dos. Les sessions són de 60 minuts de durada i habitualment es fa 1 sessió cada 1 o 2 setmanes a acordar amb el client.

-Teràpia de parella: fem tractament de crisis de parella en teràpia habitualment amb les 2 persones components de la parella i amb els 2 terapeutes en sessió, encara que en certs moments pot ser necessària una intervenció del format de teràpia individual amb un dels dos membres de la parella i un sol terapeuta, segons les condicions abans esmentades (temps i honoraris). La durada és de 90 minuts i normalment es fa 1 sessió cada 1 o 2 setmanes a acordar amb el client.

- Teràpia familiar: en aquest cas la intervenció es realitza amb la família (no sempre o obligatòriament amb tots els integrants) i els dos terapeutes en sessió. El temps de teràpia és de 90 minuts  i habitualment es fa 1 sessió cada 1 o 2 setmanes a acordar amb els clients.

La feina que desenvolupem es basa en treball psicoterapèutic en sessió i molt sovint en assignar al client o clients tasques per a fer fora de les hores de consulta.

485dd594-c48f-4278-8bb2-f18d69218280.jpg
bottom of page